.
fundusze europejskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TURKUS" Jacek Ułanowicz realizuje projekt pt. "Budowa trzygwiazdkowego Hotelu Velvet wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Suwałkach" nr WND-RPPD.03.02.02-20-005/10 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr:
UDA-RPPD.03.02.02-20-005/10-00 z dnia 4 maja 2011 roku
zawartej w ramach
Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury,
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej,
Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

fundusze europejskie


O firmie | Oferta | Nasze referencje | Certyfikaty | Fundusze Europejskie | Archiwalne przetargi | Kontakt
Posadzki żywiczne | Posadzki betonowe | Posadzki mineralne | Renowacje posadzek | Zabezpieczenia chemoodporne | Nawierzchnie sportowe | Nasze realizacje

Projekt Deos