.
oferta
Nawierzchnie sportowe

powrót do pełnej oferty

Poliuretanowe

Na ruszcie drewnianym z zastosowaniem maty z granulatu gumowego karta katalogowa

Charakteryzuje się elastycznością punktową i powierzchniową.
Warunki wykonywania:
 • Posadzka taka musi być wykonywana w temperaturze min 15oC,
 • W trakcie prac posadzkarskich nie można prowadzić innych prac,
 • Wilgotność powietrza max 80%.
Wymagania dla podłoża:
 • Beton klasy min B-15 ułożony na izolowanym przeciwwilgociowo podłożu,
 • Równy (dopuszczalna nierówność określona na długości łaty 3 m nie powinna przekraczać 2 mm),
 • Wysezonowany (28 dni od momentu wykonania),
 • Wilgotność poniżej 4 %.
Wentylacja wymuszona.
 • Przy dużych powierzchniach nawierzchni sportowej ułożonej na ruszcie wymagane jest wykonanie wentylacji wymuszonej w przestrzeni pod rusztem.


Na ruszcie drewnianym z bez maty z granulatu gumowego karta katalogowa

Warunki wykonywania.
 • Posadzka taka musi być wykonywana w temperaturze min 15oC.
 • W trakcie prac posadzkarskich nie można prowadzić innych prac.
 • Wilgotność powietrza max 80%
Wymagania dla podłoża.
 • Beton klasy min B-15 ułożony na izolowanym przeciwwilgociowo podłożu.
 • Równy (dopuszczalna nierówność określona na długości łaty 3 m nie powinna przekraczać 2 mm).
 • Wysezonowany (28 dni od momentu wykonania).
 • Wilgotność poniżej 4 %.
Wentylacja wymuszona. Przy dużych powierzchniach nawierzchni sportowej ułożonej na ruszcie wymagane jest wykonanie wentylacji wymuszonej w przestrzeni pod rusztem.

Nawierzchnia układana na elastycznym podłożu drewnianym karta katalogowa

Warunki wykonywania.
 • Posadzka taka musi być wykonywana w temperaturze min 15oC.
 • W trakcie prac posadzkarskich nie można prowadzić innych prac.
 • Wilgotność powietrza max 80%
Wymagania dla podłoża.
 • Beton klasy min B-15 ułożony na izolowanym przeciwwilgociowo podłożu.
 • Równy (dopuszczalna nierówność określona na długości łaty 3 m nie powinna przekraczać 2 mm).
 • Wysezonowany (28 dni od momentu wykonania).
 • Wilgotność poniżej 4 %.

Nawierzchnia sportowa układana bezpośrednio na podłożu betonowym karta katalogowa

Warunki wykonywania.
 • Posadzka taka musi być wykonywana w temperaturze min 15oC.
 • W trakcie prac posadzkarskich nie można prowadzić innych prac.
 • Wilgotność powietrza max 80%
Wymagania dla podłoża.
 • Beton klasy min B-15 ułożony na izolowanym przeciwwilgociowo podłożu.
 • Zatarty na ostro
 • Równy (dopuszczalna nierówność określona na długości łaty 3 m nie powinna przekraczać 2 mm).
 • Wysezonowany (28 dni od momentu wykonania).
 • Wilgotność poniżej 4 %.


O firmie | Oferta | Nasze referencje | Certyfikaty | Fundusze Europejskie | Archiwalne przetargi | Kontakt
Posadzki żywiczne | Posadzki betonowe | Posadzki mineralne | Renowacje posadzek | Zabezpieczenia chemoodporne | Nawierzchnie sportowe | Nasze realizacje

Projekt Deos